PRIVAATSUSPOLIITIKA

Veebipoe www.veekuller.com isikuandmete vastutav töötleja on Veekuller
Grupp OÜ (registrikood 12766598, asukohaga Harju maakond, Viimsi vald,
Haabneeme alevik, Kasemetsa tee 5, 74001, tel +372 5229222 ja e-
post veekuller@veekuller.com).

Milliseid isikuandmeid töödeldakse?

nimi, telefoninumber ja e-posti aadress;
kauba kohaletoimetamise aadress;
pangakonto number;
kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed
(ostuajalugu);
klienditoe andmed.

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse?

Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba
kohaletoimetamiseks. Ostuajaloo andmeid (ostu kuupäev, kaup, kogus,
kliendi andmed) kasutatakse ostetud kaupade ja teenuste ülevaate
koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et
lahendada kaupade ja teenuste osutamise seonduvaid küsimusi
(klienditugi).
Veebipoe kasutaja IP-aadressi või teisi võrguidentifikaatoreid töödeldakse
veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning
veebikasutusstatistika tegemiseks.

Õiguslik alus

Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise
eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub juriidilise kohustuse täitmiseks
(raamatupidamise ja tarbijavaidluste lahendamiseks).

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse

Isikuandmed edastatakse veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo
haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse
pakkujale. Toodete transpordiks kasutame kuller AV Transport OÜ
teenuseid, kellele edastame kliendi poolt märgitud tarneaadressi ja
telefoninumbri.
Veebipoe raamatupidamine toimub teenusepakkuja poolt ja seega
edastatakse isikuandmed teenusepakkujale raamatupidamistoimingute
tegemiseks.
Zone Media OÜ on www.veekuller.com veebilehe andmete volitatud
töötleja, mis on vajalik veebipoe funktsionaalsuse ja andmemajutuse
tagamiseks. Zone Media OÜ infoturbe põhimõtted annavad ülevaate
standardiga ISO27001:2014 joondatud infoturbe juhtimise
süsteemist. Zone poolt osutatavate serveriteenuste puhul ei toimu
20.03.2020 seisuga kliendi infovarade töötlemist väljaspool Euroopa
Liitu/Euroopa Majanduspiirkonda ega nende edastamist kolmandatele
osapooltele.
Veekuller Grupp OÜ on isikuandmete vastutav töötleja, ettevõte edastab
maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed volitatud töötleja
Maksekeskus AS-le.

Turvalisus ja andmetele ligipääs

Isikuandmeid hoitakse serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või
Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Juurdepääs isikuandmetele on veebipoe töötajatel, kes saavad
isikuandmetega tutvuda selleks, et lahendada veebipoe kasutamisega
seonduvaid tehnilisi küsimusi ning osutada klienditoe teenust.
Veebipood rakendab asjakohaseid füüsilisi, organisatsioonilisi ja
infotehnilisi turvameetmeid, et kaitsta isikuandmeid juhusliku või

ebaseadusliku hävitamise, kaotsimineku, muutmise või loata juurdepääsu
ja avalikustamise eest.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatele (nt
transporditeenuse pakkuja ja andmemajutus) toimub veebipoe ja
volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on
kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased
kaitsemeetmed.

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine

Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi veebipoe kasutajaprofiilis.
Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda
isikuandmetega klinditoe vahendusel.

Nõusoleku tagasivõtmine

Kui isikuandmete töötlemine toimub kliendi nõusoleku alusel, siis on
kliendil õigus nõusolek tagasi võtta teavitades sellest kliendituge e-posti
teel.

Säilitamine

Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed, va juhul kui
selliseid andmeid on vaja säilitada raamatupidamise jaoks või
tarbijavaidluste lahendamiseks.
Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse
ostuajalugu seitse aastat.
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse
isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise jaoks vajalikud isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

Kustutamine

Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti
teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui kuu aja jooksul ning
täpsustakse andmete kustutamise perioodi.
Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse
hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab
isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

Otseturustusteated

E-kirja aadressi ja telefoninumbrit kasutatakse otseturundusteadete
saatmiseks, kui klient on andnud vastava nõusoleku. Kui klient ei soovi
saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või
võtta ühendust klienditoega.
Kui isikuandmeid töödeldakse otseturunduse eesmärgil (profileerimine),
on kliendil õigus oma isikuandmete nii algse kui ka edasise töötlemise,
sealhulgas otseturundusega seotud profiilianalüüsi tegemise suhtes igal
ajal vastuväiteid esitada teavitades sellest kliendituge e-posti teel.
veekuller@veekuller.com

Vaidluste lahendamine

Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub
klienditoe vahendusel (email veekuller@veekuller.com, tel +372 5229222).
Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).